CreativamentesrlEu

Ahmed rashid taliban pdf Ahmed rashid taliban pdf
NATO-ledete ISAF-styrkene stasjonert i landet. Taliban ahmed rashid taliban pdf etterhvert opp som en styrke som var i stand til å bringe orden til... Ahmed rashid taliban pdf

NATO-ledete ISAF-styrkene stasjonert i landet. Taliban ahmed rashid taliban pdf etterhvert opp som en styrke som var i stand til å bringe orden til landet. Taliban kunne presse krigsherrene til å ordne opp i sine uoverensstemmelser, og valgte å la ting gå sin gang.

Selv om den radikale ideologien til Taliban senere ville skremme mange vekk, vurderte noen observatører dens fremvekst som en positiv utvikling. Mange rapporter hevder at konvoien faktisk var full av pakistanske krigere som utga seg for å være talibanere, og at Taliban hadde fått betydelige mengder våpen, militærtrening og økonomisk hjelp fra pakistanerne. Taliban, sammen med styrkene til mytteristene, inn i byen. Samme dag anerkjente Pakistan Taliban som den lovlige regjeringen i Afghanistan, fulgt av Saudi-Arabia dagen etter. Taliban og styrkene til Malik.

admin